+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com polish english
Select Page
Menu

Airwatch

Logo VMware AirWatchGreeneris Sp. z o.o. jest oficjalnym partnerem i sprzedawcą rozwiązań firmy VMware AirWatch w Polsce.

 

 VMware AirWatch – nowoczesny system dla Enterprise Mobility Management

 

Rozwiązanie firmy AirWatch składa się z kilku istotnych elementów, najważniejsze z nich to:

VMware AirWatch Mobile Device Management (MDM) umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Gwarantuje szybkie dołączenie urządzenia do systemu, konfigurację oraz update ustawień urządzenia poprzez różnego rodzaju sieci bezprzewodowe tzw. (over-the-air OTA). Dodatkowo między innymi odpowiedzialny jest za wymuszenie polityk bezpieczeństwa oraz sprawdzanie zgodności, bezpieczny mobilny dostęp do zasobów korporacyjnych, zdalne blokowanie lub kasowanie zawartości urządzenia. AirWatch MDM pozwala na zarządzanie urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (Android, iOS Apple, BlackBerry, Symbian i Windows Phone 8 i Windows Mobile) z poziomu jednej konsoli administracyjnej. System również jest w stanie monitorować i zarządzać systemami operacyjnymi Windows 8 i Mac OS X.

 

Dodatkowo:

– tworzenie ról dla urządzeń z niezgodnym np.  statusem szyfrowania, systemem operacyjnym lub aplikacjami,

– powiadomienie IT oraz użytkownika o niezgodności poprzez email, Push Notification lub SMS,

– automatycznie blokowanie dostępu do zasobów korporacyjnych, kasowanie korporacyjnego profilu lub urządzenia,

– powtórna instalacja profili oraz aplikacji bez interwencji użytkownika w momencie powtórnej zgodności urządzenia.

– Automatyczna konfiguracja ustawień dla sieci VPN, Wi-Fi

– Integracja z systemami LDAP/Windows AD oraz systemami certyfikatów CA

– Uwierzytelnianie wieloczynnikowe

– Możliwość tworzenia reguł bezpieczeństwa w zależności od lokalizacji i czasu

 

 

VMware AirWatch Mobile Applications Management (MAM) umożliwia zarządzanie własnymi lub publicznymi aplikacjami dla różnych grup użytkowników w firmie. Wewnętrzny portal „Katalog Aplikacji” umożliwia dystrybuowanie, śledzenie, uaktualnianie i zabezpieczanie. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mają możliwość stworzenia prywatnego serwera aplikacji na wzór publicznych systemów typu Apple Store czy Google Play Store.

Dodatkowe możliwości systemu to: 

– ograniczenia użycia natywnych aplikacji na urządzeniu dla przykładu: YouTube, Siri, Safari itd.,

– określanie polityki zgodności aplikacji i jej nadzorowanie,

– odebranie dostępu do korporacyjnych aplikacji dla skompromitowanych / niezgodnych urządzeń oraz dla użytkowników, którzy np. odeszli z firmy.

– tworzenie białych i czarnych list aplikacji

 

 

AirWatch Mobile Content Management (MCM) umożliwia zarządzanie treścią na urządzeniu mobilnym, bezpieczną dystrybucję dokumentów oraz mobilny dostęp poprzez natywną aplikację. Dedykowana aplikacja Secure Content Locker (SCL) umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do korporacyjnych zasobów z poziomu różnych urządzeń mobilnych.

Funkcjonalności aplikacji SCL:

– autentykacja użytkowników i weryfikacja bezpieczeństwa zanim nastąpi dostęp do plików poprzez aplikację

– transmisja dokumentów poprzez szyfrowane połączenie (256 bitowy SSL),

– kontrola możliwości edycji, współdzielenia lub otwarcia dokumentów poprzez trzecie aplikacje na urządzeniu,

– możliwość ograniczenia tylko, do dostępu dokumentów online lub danie możliwości kopiowania na lokalne urządzenie z wykorzystaniem sieci mobilnej, jak również ograniczenie przesyłania dokumentów przez zewnętrzne programy lub skrzynki pocztowe

– ograniczenie dostępu lub wykasowanie dokumentów, jeśli urządzenie jest niezgodne z polityką bezpieczeństwa itd.

– tworzenie prywatnej chmury na dokumenty prywatne/firmowe (firmowy DropBox) – możliwość współdzielenie dokumentów pomiędzy komputerami z systemem Windows oraz różnego rodzaju urządzeniami mobilnymi – funkcjonalność Personal Sync

 

AirWatch Mobile Email Management (MEM) zapewnia kompleksowe i bezpieczne rozwiązanie dla poczty elektronicznej. AirWatch umożliwia kontrolę mobilnych urządzeń korzystających z poczty, zapobiega wyciekom danych, szyfruje wrażliwe dane i wymusza polityki zgodności. System wspiera najpopularniejsze platformy pocztowe: Exchange 2003, 2007 oraz 2010,  Gmail, Office365, Lotus Notes i BPOS.

Dodatkowo:

– monitorowanie i kontrola dostarczanej poczty poprzez Secure Email Gateway,

– zaszyfrowanie urządzenia które ma dostęp do poczty korporacyjnej,

– MEM posiada zaimplementowane elementy architektury Data Loss Prevention (DLP),

– ograniczenie użytkownikowi możliwości eksportu lub otwarcia załączników w innych aplikacjach niż klient poczty elektronicznej,

– wyłączenie opcji kopiuj/wklej  i prześlij pomiędzy firmowymi a prywatnymi  kontami pocztowymi,

– ograniczenie dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej, jeśli urządzenie jest niezgodne z polityką bezpieczeństwa.

– szyfrowanie załączników w poczcie elektronicznej

AirWatch Mobile Telecom Management, czyli zarządzanie parametrami telekomunikacyjnymi np. w czasie roamingu, ilości wysyłanych i odbieranych danych. Monitorowanie ilości połączeń głosowych i tekstowych.

Opcje implementacyjne:

Rozwiązanie firmy AirWatch umożliwia elastyczne zaimplementowanie w środowisku sieciowym w zależności od wymagań użytkownika końcowego:

– Implementacja w oparciu o środowisko rozproszone, znajdujące się pod kontrolą firmy Airwatch tzw. Cloud (chmura),

– Dedykowany sprzęt i oprogramowanie (appliance) pozwalający na implementację rozwiązań do 5000 urządzeń mobilnych,

– AirWatch dostarcza również oprogramowanie do klienta końcowego dla środowisk zwirtualizowanych, możliwość implementacji od 25 do 1000,000 plus urządzeń mobilnych.

– Opcja hybrydowa – system zarządzania w chmurze zintegrowany z systemami firmowymi z wykorzystaniem Enterprise Integration Services (EIS) serwer lub w nowej wersji AirWatch Cloud Connector.

 

 

Firma Greeneris Sp. z o.o. oferuje:

1. Szybkie i sprawne wdorożenie demonstracyjne on-premise jedno lub wieloserwerowe AirWatch i integrację z systemami firmowymi

2. Samodzielne produkcyjne wdrożenie systemu AirWatch w środowisku klienta niezależnie od architektury rozwiązania w tym rozwiązania hybrydowe, on-premise od jedno do wieloserwerowych

3. Integracja z usługami katalogowymi (Active Directory), Certificate Authority, Proxy, urządzenia do SSL Offload (np. F5), Wi-Fi, Cisco Identity Service Engine, VPN etc.

4. Szkolenie z działania platformy AirWatch dla administratorów systemu

5. Utrzymanie i wsparcie dla działającego systemu AirWatch

————————————————————————————————————————————————————-

Polecamy:

Rynek urządzeń mobilnych

————————————————————————————————————————————————————-

BYOD wg. AirWatch