+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Klasyfikator informacji Boldon James


Boldon James

Boldon James jest producentem, który od ponad 30 lat dostarcza rozwiązania w zakresie Klasyfikacji Danych stosowane zarówno w małych firmach, dużych korporacjach, jak również w organizacjach rządowych i militarnych na całym świecie. Classifier integrując się ze środowiskiem Windows i oprogramowaniem Microsoft Office stwarza możliwość wykorzystania graficznych identyfikatorów oraz metadanych do wyegzekwowania zasad i polityki ochrony danych w organizacji w trakcie tworzenia i przetwarzania dokumentów lub wysyłania poczty elektronicznej.

Klasyfikacja informacji

Klasyfikacja pozwala użytkownikom na nadawanie wizualnych oznaczeń (etykiet) dla informacji już w trakcie jej tworzenia. Pozwala to na podjęcie świadomych decyzji odnośnie sposobu zarządzania, ochrony oraz współdzielenia informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

Klasyfikacja to:

Oznaczenia Wizualne

Czyli automatyczne dodawanie dynamicznych nagłówków, stopek, znaków wodnych (w dokumentach), stopek i nagłówków (w mailach), itp.

Metadane

Czyli dodawanie informacji o ważności dokumentu/ maila do jego właściwości. Informacja podąża razem z plikiem, mailem. Jest widoczna dla innych użytkowników i systemów.

Reguły

Czyli zdefiniowanie kto i co może zrobić z informacją, dokąd może ją wysłać, co system ma automatycznie wykonać na informacji.

Pakiet kompatybilnych rozwiązań

Boldon James Classifier współpracuje z rozwiązaniami czołowych liderów oprogramowania z zakresu Data Loss Prevention (na przykład Forcepoint), Data Management, AD RMS (Active Directory Rights Management Service) oraz wieloma innymi. Boldon James Classifier to zestaw produktów umożliwiających klasyfikowanie informacji z poziomu narzędzi wykorzystywanych przez użytkownika. Dla uruchomienia w pełni funkcjonalnego systemu klasyfikacji informacji wystarczający jest pakiet Boldon James Classifier Foundation Suite. Składa się on z następujących modułów:

Office Classifier

Moduł umożliwia dokonywanie klasyfikacji dokumentów MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio oraz Project. Umożliwia użytkownikom w prosty, wizualny sposób nadawanie etykiet dokumentom, które nie tylko są wyświetlane w czytelny sposób na ekranie, ale są również dołączane w postaci metadanych do samych dokumentów. Etykiety te skutecznie wspomagają stosowanie reguł związanych z przetwarzaniem tak oznaczonych dokumentów, ich przekazywaniem innym osobom/firmom lub też w sposób automatyczny uruchamiają akcje innych systemów, jak na przykład automatyczne nadawanie właściwych praw dostępu czy też ochronę przed wyciekiem informacji (DLP).

Mail Classifier

Moduł umożliwia klasyfikowanie poczty elektronicznej przez użytkowników. Dostępny jest moduł dla MS Outlook oraz dla Notes. Moduł Mail Classifier umożliwia użytkownikom nadawanie w prosty, wizualny sposób przesyłkom e-mail etykiet, które nie tylko są wyświetlane graficznie na ekranie, ale również są dołączane do metadanych samego maila. Etykiety te wspomagają skutecznie stosowanie reguł związanych z procesowaniem przesyłki, wysyłaniem jej do zewnętrznych odbiorców lub też w sposób automatyczny uruchamiają akcje innych systemów, jak na przykład szyfrowanie treści lub nadawanie właściwych praw dostępu.

File Classifier

Moduł umożliwia dokonywanie klasyfikacji plików, nie tylko plików MS Office, przechowywanych w repozytoriach Windows. Stanowi naturalne rozszerzenie Office Classifier poprzez rozszerzenie zakresu informacji, która może być oznaczana. Umożliwia znakowanie dowolnych typów plików przechowywanych w zasobach dyskowych Windows. Nadawanie klasyfikacji plikom realizowane jest z poziomu Eksploratora Windows, bez konieczności otwierania pliku.

Power Classifier for Files

Moduł umożliwiający zbiorcze nadawanie klasyfikacji dla plików, pozwalający także na automatyzację procesu etykietowania. Pozwala na klasyfikowanie i znakowanie dużej ilości plików już istniejących a także na klasyfikowanie dynamiczne w punktach przetwarzania informacji. Narzędzie może być używane przez wskazanych pracowników, funkcjonować jako fragment zautomatyzowanego procesu przetwarzania informacji lub też może być sterowane bezpośrednio przez inne aplikacje, jak na przykład rozwiązania z obszaru Data Governance. Dostępna jest zarówno nakładka okienkowa, jak i rozszerzenie dla narzędzia Windows Power Shell.

Konsola administracyjna (Classifier Administration)

Konsola jest narzędziem, za pomocą którego definiowane są klasyfikatory oraz polityki klasyfikacji. Także za pomocą konsoli definiowane są komunikaty wyświetlane użytkownikom. Z poziomu konsoli definiowane są także generalne zasady konfiguracji i działania systemu. Z poziomu konsoli odbywa się publikowanie przez administratora systemu zdefiniowanych polityk, co umożliwia ich dystrybucję i stosowanie na stacjach końcowych użytkowników. W przyszłości możliwa jest rozbudowa systemu klasyfikacji o dodatkowe moduły, dokupywane oddzielnie wg potrzeb, pozwalające na przykład na klasyfikację plików na poziomie MS Sharepoint lub zarządzać synchronizacja wiadomości na urządzenia mobilne w oparciu o poziomy klasyfikacji.

Klasyfikacja to:


Wzmocnienie świadomości odnośnie wagi informacji i konieczności jej ochrony


Identyfikowanie, oznaczanie i lepsza ochrona cennych informacji


Zwiększenie efektywności innych rozwiązań (np. DLP, RMS)


Stałe egzekwowanie firmowej polityki bezpieczeństwa


Zapewnienie zgodności z przepisami regulacjami


Doskonalenie firmowej kultury bezpieczeństwa informacji

Zobacz na przykładzie Office Classifier, łatwość oznaczania dokumentów pakietu MS Office.

Greeneris Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem rozwiązań Boldon James w Polsce.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy