+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Druva


Backup – ochrona danych stacji roboczych, serwerów, urządzeń mobilnych, backup dla środowisk chmurowych (np. Office 365)

Skuteczne tworzenie kopii zapasowych / odzyskiwanie danych

Druva opracowała nowoczesną technologię tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych na różnego rodzaju urządzenia w tym platformy mobilne. Rozwiązanie druva to dwa różne modele do wykonywania kopii zapasowych:

 1. InSync (wersja on-premise lub cloud) zoptymalizowany do różnego rodzaju urządzeń końcowych tj. PC-ty (Windows, MAC, Linux), urządzenia z systemami iOS (Apple), Android, Windows Phone
 2. Phoenix (wersja cloud) – kopia zapasowa, Disaster Recovery w chmurze (Azure, AWS) dla systemów serwerowych i wirtualnych różnych producentów.

Wsparcie dla serwerów wirtualnych, systemów operacyjnych, uporządkowanych danych aplikacji (baz danych, ERP, i e-mail)

Druva posiada, jako jeden z niewielu na rynku, imponującą listę obsługiwanych systemów operacyjnych i aplikacji ze strukturyzowanymi danymi. Znajdują się na niej m.in.: Windows (2000, 2003, 2008), Linux, AIX, Solaris (x86 i SPARC), HP UX, Tru64 UNIX, BSD, Mac OSX, VMware vSphere, XenServer, Hyper-V, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Exchange i wiele innych.

Technologie redukcji objętości danych wraz z kopiami przyrostowymi, lokalną i globalną de-duplikacją oraz kompresją

Druva opracowała redukcję danych dla tworzenia kopii zapasowych, transmituje wszystkie dostępne dane do chmurowego magazynu kopii zapasowej, ostatecznie deduplikuje globalnie z wszystkich możliwych źródeł nim wszystkie dane zostaną zapisane na dysku.

Sprawdzanie danych podczas przywracania z automatycznym naprawianiem “złych” danych

Testy oprogramowania Druva sprawdzają kopiowane dane pod względem stopnia odzyskiwania danych podczas pierwszego magazynowania. Jeżeli wykryją uszkodzone dane, są one kopiowane powtórnie i znowu testowane. Druva, jako jedyna firma na rynku obecnie oferuje oprogramowanie z taką usługą. Ocena możliwości odzyskiwania danych pozwala administratorowi odpowiedzialnemu za ochronę danych w prosty sposób przetestować odtwarzalność jakiegokolwiek zestawów danych, bez przerywania lub zakłócania pracy aplikacji roboczych. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla danych w celu zapewnienia 100% ich odtwarzalności.

Przywracanie danych inicjowane przez użytkownika w prosty sposób przez Internet

Druva pozwala użytkownikom na samodzielne odzyskiwanie własnych danych. Jest to podstawa dla środowisk równoległej obsługi użytkowników.

Szyfrowanie transmisji, magazynowanie zaszyfrowanych danych z prostym systemem zarządzania kluczami dostępu

Po skopiowaniu, de-duplikacji i kompresji danych, Druva szyfruje dane kluczem 256 bitowym, który posiada certyfikat bezpieczeństwa FIPS 140-2 wydany przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zarządza również kluczami dostępu użytkowników.

Równoległa obsługa użytkowników

System ten został zaprojektowany dla wielu równoległych klientów (nieważne czy użytkownikami są wewnętrzne działy firmy czy klienci zewnętrzni). Żaden z użytkowników nie może uzyskać dostępu, ani odzyskać danych innego z użytkowników, jest to po prostu NIEMOŻLIWE.

Elastyczne opcje tworzenia kopii i odzyskiwania danych, co do czasu i szczegółowości ochrony danych

Oprogramowanie firmy Druva oferuje pełny zasięg ochrony danych od najlepszego poziomu ochrony ciągłej do tworzenia kopii za pomocą harmonogramu. Wszystko to może zostać skonfigurowane na poziomie serwera i aplikacji. Ciągła ochrona danych została zaprojektowana dla centrów danych jak i dla oddziałów firm i nie wymaga dodatkowych licencji a dla oddziałów firmy zostanie zapewniony taki poziom ochrony, na jaki pozwoli przepustowość łącza.

Odzyskiwanie danych odbywa się za jednym podejściem. Wielkość odzyskiwanych danych zależy w całości od użytkownika. Można przywracać dane od pojedynczego pliku, tablicy, wiadomości, skrzynki pocztowej do całych aplikacji czy bazy danych. W przypadku awarii, Druva , jako oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych w chmurze publicznej, prześle Klientowi cały zestaw dysków do pełnego odtworzenia danych.

Skalowalna architektura systemu

Jednym z podstawowych założeń przetwarzania i magazynowania danych w chmurze jest to, że bezproblemowo można skalować każdą część systemu.

Najważniejsze cechy systemu:

 • Wsparcie dla środowisk zwirtualizowanych, systemów, aplikacji, systemów ERP i e-mail
 • Skuteczne technologie: backup przyrostowy, de-duplikacja lokalna i globalna, kompresja.
 • Sprawdzanie odtwarzalności danych i zdolności do automatycznego naprawiania uszkodzonych danych
 • Możliwość odtwarzania danych przez użytkowników z dostępem on-line.
 • Szyfrowana transmisja,
 • Możliwość korzystania z oprogramowania przez wielu użytkowników w tym samym czasie
 • Elastyczne czasy odtworzeń RPO & RTO .
 • Automatyczne przenoszenie chronionych danych w zależności od ich czasu składowania
 • Skalowalna architektura
 • Integracja z architekturą chmur publicznych i prywatnych

Greeneris Sp. z .o.o. jest oficjalnym partnerem firmy Druva na rynku polskim.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy