+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Tenable

 

Tenable to firma zajmująca się zarządzaniem ryzykiem, oraz umożliwia organizacjom zrozumienie i ograniczenie ryzyka w cyberprzestrzeni. Tenable może pomóc w uzyskaniu kompleksowego wglądu w powierzchnię ataku, dzięki czemu możesz być o krok przed atakującymi.

Tenable Nessus Expert

Tenable Nessus to narzędzie do oceny podatności które zapewnia wgląd w luki i słabe punkty zabezpieczeń, od IT po chmurę, na ciągle rozwijającej się powierzchni ataku. Każda funkcja Nessus została zaprojektowana tak, aby ocena podatności była prosta, łatwa i intuicyjna oraz został zbudowany od podstaw z głębokim zrozumieniem tego, jak pracują praktykanci bezpieczeństwa. Dzięki temu spędzamy mniej czasu i wysiłku na analizę, ustalanie priorytetów i naprawianie błędów.

Główne funkcje Tenable Nessus Expert

Wdrożenie na dowolnej platformie

Nessus może być wdrażany na różnych platformach, w tym Raspberry Pi. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, gdzie musisz się udać lub jak rozproszone jest twoje środowisko, Nessus jest w pełni przenośny.

Wydajność i dokładność

Dynamicznie kompilowane wtyczki zwiększają wydajność i efektywność skanowania, umożliwiając szybsze ukończenie pierwszego skanu.

Uzyskaj wgląd w swoją powierzchnię ataku w Internecie

Nie możesz chronić tego, czego nie widzisz. Znajdź i przeanalizuj zasoby podłączone do Internetu, zanim one znajdą Ciebie.

Zabezpiecz infrastrukturę chmurową przed wdrożeniem rozwiązania

Odkryj kwestie bezpieczeństwa w ramach cyklu życia oprogramowania (SDLC), zanim będzie za późno.

Skoncentruj się na zagrożeniach, które mają największe znaczenie

Wiodące na rynku pokrycie zagrożeń, dzięki któremu poznasz każdą lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystaj moc Nessus, aby móc selekcjonować i eliminować zagrożenia, które mają największe znaczenie.

Gotowe zasady i szablony

Ponad 450 wstępnie skonfigurowanych szablonów pomaga szybko zrozumieć, gdzie występują luki w zabezpieczeniach. Łatwy audyt zgodności konfiguracji z benchmarkami CIS i innymi sprawdzonymi rozwiązaniami.

 

Konfigurowalne raportowanie i rozwiązywanie problemów

Konfigurowalne funkcje raportowania można zoptymalizować pod kątem konkretnych potrzeb i wyeksportować w formatach najbardziej odpowiednich dla danego procesu bezpieczeństwa.

Live Results

Live Results automatycznie przeprowadza ocenę podatności offline przy każdej aktualizacji wtyczki, pokazując, gdzie mogą występować luki w oparciu o historię skanowania. Z tego miejsca można łatwo uruchomić skanowanie, aby zweryfikować obecność podatności, co przyspiesza dokładne wykrywanie i ustalanie priorytetów problemów.

Łatwość użytkowania

Nessus został zaprojektowany z intuicyjnym podejściem do nawigacji i użytkowania. Obejmuje to centrum zasobów, które zawiera przydatne wskazówki i wytyczne dotyczące kolejnych kroków, które należy podjąć.

Grupowanie widoków

Podobne kwestie lub kategorie podatności są grupowane i prezentowane w jednym wątku, co upraszcza czas wyszukiwania i ustalania priorytetów w kwestiach naprawy. Funkcja usypiania umożliwia wybranie określonych błędów, które mają zniknąć z widoku na określony czas. Dzięki temu można skupić się tylko na tych kwestiach, które są istotne w danym momencie.

Tenable Attack Surface Management

Tenable Attack Surface Management to narzędzie, które stale mapuje cały Internet i wykrywa połączenia z zasobami skierowanymi do Internetu, dzięki czemu można odkryć i ocenić stan bezpieczeństwa całej zewnętrznej powierzchni ataku. Zapewnia to kompleksowy wgląd we wszystkie swoje zasoby, usługi i aplikacje połączone z Internetem, co pomaga lepiej zrozumieć pełny cyfrowy ślad swojej organizacji oraz lepiej oceniać i zarządzać ryzykiem.

Zarządzanie zewnętrzną powierzchnią ataku dla:

Cyberbezpieczeństwa

Ogranicz ryzyko i zapobiegaj potencjalnym zagrożeniom, poprzez znajomość własnych zasobów. Ustalenie powierzchni ataku jest podstawą strategii bezpieczeństwa.

Zgodności z regulacjami

Znajdź lokalizacje, w których dane osobowe (PII) są przechwytywane i przechowywane, aby w pełni przestrzegać regulacji prawnych.

Ochrony marki

Zabezpiecz swoją markę, rozpoznając wygasłe kampanie marketingowe, błędy ortograficzne, możliwości SEO i nadużycia.

Fuzji i przejęć

Wczesne rozpoznawanie ryzyka. Natychmiastowy wgląd w każdy internetowy zasób firmy docelowej przed przejęciem.

Analizy konkurencji

Ujawnij powierzchnię ataku obecnych i potencjalnych konkurentów, aby zidentyfikować strategiczne możliwości.

Kwestii Prawnych

Dowiedz się, które zasoby mają niezgodną technologię, brakujące zastrzeżenia prawne i wygasłe informacje o prawach autorskich.

Tenable Vulnerability Management

Zarządzane w chmurze i obsługiwane przez Tenable Nessus, Tenable Vulnerability Management zapewnia najbardziej kompleksowe w branży pokrycie luk w zabezpieczeniach z ciągłą analizą organizacji w czasie rzeczywistym. Zapewnia oparty na ryzyku widok powierzchni ataku, aby szybko zidentyfikować, zbadać i ustalić priorytety najbardziej krytycznych zasobów i luk w zabezpieczeniach. Wbudowana priorytetyzacja, analityka zagrożeń i wgląd w czasie rzeczywistym pomagają zrozumieć narażenia i proaktywnie ustalać priorytety działań naprawczych.

Zobacz wszystko

Znajdź ukryte luki w zabezpieczeniach dzięki ciągłemu, zawsze włączonemu wykrywaniu zasobów, analizie znanych i nieznanych zasobów w środowisku, nawet bardzo dynamicznych zasobów w chmurze lub zdalnych zasobów pracowniczych.

Znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach przed atakami

Dzięki najszerszemu w branży pokryciu CVE i konfiguracji możesz szybko zobaczyć wyniki skanowania i określić ekspozycje. Intuicyjne wizualizacje pulpitu nawigacyjnego i łatwe do zrozumienia pomiary poziomu ryzyka zapewniają natychmiastowy wgląd umożliwiający zmniejszenie ryzyka.

Priorytetyzacja podatności

Określ, które podatności należy naprawić w pierwszej kolejności, dzięki zautomatyzowanej priorytetyzacji, która łączy informacje na temat podatności, analizy zagrożeń i analizy danych. Wbudowane funkcje priorytetyzacji gwarantują, że podatności wysokiego ryzyka są szybko łatane.

Szybsze reagowanie na ataki

Korzystaj z łatwych do zrozumienia analiz ryzyka, aby szybko rozpocząć proces naprawczy, zanim dojdzie do naruszenia. Skorzystaj z ponad 200 integracji, aby zautomatyzować przepływy pracy i podjąć kluczowe działania.

Wykorzystaj moc danych, aby szybciej reagować

  • Ciągłe wykrywanie i analiza za pomocą zawsze aktywnych czujników
  • Wbudowana analiza zagrożeń
  • Zautomatyzowana priorytetyzacja podatności
  • Wizualizacja ryzyka w czasie rzeczywistym oraz śledzenie podatności, zasobów i metod naprawczych
  • W pełni udokumentowany interfejs API i gotowe integracje
  • Wbudowane oceny ryzyka podatności, aby zidentyfikować zagrożenia