+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

VMware Workspace ONE

Nowoczesny system dla Enterprise Mobility Management

Rozwiązanie firmy VMware Workspace ONE (daw. AirWatch) składa się z kilku istotnych elementów, jakimi są: Mobile Device Management (MDM), Mobile Content Management (MCM), Mobile Application Management (MAM), Mobile Email Management (MEM), a także Mobile Threat Defense (MTD). Wdrożenie systemu Workspace ONE (daw. AirWatch) to wdrożenie ładu, bezpieczeństwa i wygody w kwestii rozwiązań mobilnych w firmie.

Mobile Device Management

Mobile Device Management (MDM) – umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Gwarantuje szybkie dołączenie urządzenia do systemu, konfigurację oraz update ustawień urządzenia poprzez różnego rodzaju sieci bezprzewodowe tzw. (over-the-air OTA). Dodatkowo odpowiedzialny jest za wymuszenie polityk bezpieczeństwa oraz sprawdzanie zgodności, bezpieczny mobilny dostęp do zasobów korporacyjnych czy zdalne blokowanie lub kasowanie zawartości urządzenia. Workspace ONE (daw. AirWatch) MDM pozwala na zarządzanie urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą różnych systemów operacyjnych (Android, iOS Apple, BlackBerry, Symbian, Windows Phone 8 i Windows Mobile) z poziomu jednej konsoli administracyjnej. System jest w stanie także monitorować i zarządzać systemami operacyjnymi Windows 8 i Mac OS X.

Wprowadzona przez Unię Europejską dyrektywa dotycząca ochrony danych osobowych narzuca na przedsiębiorców wiele wymagań dotyczących zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strukturze sieciowej firmy. Poza ochroną samej sieci firmowej nie należy zapominać o zabezpieczeniu i sprawnym dalszym zarządzaniu urządzeń mobilnych. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na przeprowadzenie zewnętrznego audytu sprawdzającego, czy wszystkie wymagania stawiane przez RODO są należycie wypełnianie. Częstym punktem na liście znalezionych uchybień jest konieczna separacja danych firmowych z prywatnej przestrzeni użytkownika smartfonów. Dzięki pracy aplikacji w kontenerze platforma MDM jest całkowicie zgodna z RODO, ponieważ cała zawartość firmowa nie znajduje punktów wspólnych z resztą danych w pamięci urządzenia. Wszystko to jest możliwe we współpracy z każdym systemem, Android, iOS czy także Windows, więc jednym narzędziem obsługujemy całą flotę firmową.
Dodatkowe działania możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiązania AirWatch:
  • tworzenie ról dla urządzeń z niezgodnym np. statusem szyfrowania, systemem operacyjnym lub aplikacjami,
  • powiadomienie IT oraz użytkownika o niezgodności poprzez email, Push Notification lub SMS,
  • automatyczne blokowanie dostępu do zasobów korporacyjnych, kasowanie korporacyjnego profilu lub urządzenia,
  • powtórna instalacja profili oraz aplikacji bez interwencji użytkownika w momencie powtórnej zgodności urządzenia,
  • automatyczna konfiguracja ustawień dla sieci VPN, Wi-Fi,
  • integracja z systemami LDAP/Windows AD oraz systemami certyfikatów CA,
  • uwierzytelnianie wieloczynnikowe,
  • możliwość tworzenia reguł
  • bezpieczeństwa w zależności od lokalizacji i czasu.

VMware Wokspace ONE – zarządzanie aplikacjami

VMware Workspace ONE (daw. AirWatch) Mobile Applications Management (MAM) umożliwia zarządzanie własnymi lub publicznymi aplikacjami dla różnych grup użytkowników w firmie. Wewnętrzny portal „Katalog Aplikacji” umożliwia dystrybuowanie, śledzenie, uaktualnianie i zabezpieczanie. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mają możliwość stworzenia prywatnego serwera aplikacji na wzór publicznych systemów typu Apple Store czy Google Play Store.

Dodatkowe możliwości systemu to:
– ograniczenie użycia natywnych aplikacji na urządzeniu dla przykładu: YouTube, Siri, Safari itd.,
– określanie polityki zgodności aplikacji i jej nadzorowanie,
– odebranie dostępu do korporacyjnych aplikacji dla skompromitowanych/niezgodnych urządzeń oraz dla użytkowników, którzy np. odeszli z firmy,
– tworzenie białych i czarnych list aplikacji.
Zobacz więcej na stronie: www.workspace-one.pl

Mobile Content Management

AirWatch Mobile Content Management (MCM) umożliwia zarządzanie treścią na urządzeniu mobilnym, bezpieczną dystrybucję dokumentów oraz mobilny dostęp poprzez natywną aplikację. Dedykowana aplikacja Secure Content Locker (SCL) umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do korporacyjnych zasobów z poziomu różnych urządzeń mobilnych.

Funkcjonalności aplikacji SCL:
– autentykacja użytkowników i weryfikacja bezpieczeństwa zanim nastąpi dostęp do plików poprzez aplikację,
– transmisja dokumentów poprzez szyfrowane połączenie (256 bitowy SSL),
– kontrola możliwości edycji, współdzielenia lub otwarcia dokumentów poprzez trzecie aplikacje na urządzeniu,
– możliwość ograniczenia dostępu do dokumentów online lub umożliwienie kopiowania na lokalne urządzenie z wykorzystaniem sieci mobilnej, jak również ograniczenie przesyłania dokumentów przez zewnętrzne programy lub skrzynki pocztowe,
– ograniczenie dostępu lub wykasowanie dokumentów, jeśli urządzenie jest niezgodne z polityką bezpieczeństwa itd.,
– tworzenie prywatnej chmury na dokumenty prywatne/firmowe (firmowy DropBox) – możliwość współdzielenia dokumentów pomiędzy komputerami z systemem Windows oraz różnego rodzaju urządzeniami mobilnymi – funkcjonalność Personal Sync.

Zobacz także: Wykorzystanie Workspace ONE w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

Wokspace ONE – zarządzanie pocztą

Workspace ONE (daw. AirWatch) Mobile Email Management (MEM) zapewnia kompleksowe i bezpieczne rozwiązanie dla poczty elektronicznej. AirWatch umożliwia kontrolę mobilnych urządzeń korzystających z poczty, zapobiega wyciekom danych, szyfruje wrażliwe dane i wymusza polityki zgodności. System wspiera najpopularniejsze platformy pocztowe: Exchange 2003, 2007 oraz 2010, Gmail, Office365, Lotus Notes i BPOS.

Dodatkowo:
– monitorowanie i kontrola dostarczanej poczty poprzez Secure Email Gateway,
– zaszyfrowanie urządzenia, które ma dostęp do poczty korporacyjnej,
– MEM posiada zaimplementowane elementy architektury Data Loss Prevention (DLP),
– ograniczenie użytkownikowi możliwości eksportu lub otwarcia załączników w innych aplikacjach niż klient poczty elektronicznej,
– wyłączenie opcji „kopiuj”, „wklej” i „prześlij” pomiędzy firmowymi a prywatnymi kontami pocztowymi,
– ograniczenie dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej, jeśli urządzenie jest niezgodne z polityką bezpieczeństwa,
– szyfrowanie załączników w poczcie elektronicznej.

Mobile Telecom Management

Workspace ONE (daw. AirWatch) Mobile Telecom Management, czyli zarządzanie parametrami telekomunikacyjnymi np. ilością wysyłanych i odbieranych danych w czasie roamingu. MTM to także monitorowanie ilości połączeń głosowych i tekstowych.

Opcje implementacyjne:

Rozwiązanie firmy AirWatch umożliwia elastyczne zaimplementowanie w środowisku sieciowym w zależności od wymagań użytkownika końcowego:
– implementacja w oparciu o środowisko rozproszone, znajdujące się pod kontrolą firmy Airwatch, tzw. Cloud (chmura),
– dedykowany sprzęt i oprogramowanie (appliance) pozwalający na implementację rozwiązań do 5000 urządzeń mobilnych,
– AirWatch dostarcza również oprogramowanie do klienta końcowego dla środowisk zwirtualizowanych, możliwość implementacji na nieograniczonej ilości urządzeń mobilnych w firmie, zaś minimalna liczba to 25 urządzeń.
– opcja hybrydowa – zintegrowany system zarządzania w chmurze z systemami firmowymi z wykorzystaniem Enterprise Integration Services (EIS) lub w nowej wersji Enterprise Cloud Connector.

Jako oficjalny reseller i integrator rozwiązań firmy VMware zapewniamy naszym Klientom:

Szybkie i skuteczne wdrożenie demonstracyjne on-premise AirWatch (jedno lub wieloserwerowe) i integrację z systemami, Samodzielne produkcyjne wdrożenie systemu AirWatch w środowisku klienta niezależnie od architektury rozwiązania, w tym rozwiązania hybrydowe, on-premise (jedno lub wieloserwerowe), Integrację z usługami katalogowymi (Active Directory), Certificate Authority, Proxy, urządzeniami do SSL Offload (np. F5), Wi-Fi, Cisco Identity Service Engine, VPN etc., Szkolenie z działania platformy AirWatch dla administratorów systemu, Utrzymanie i wsparcie dla działającego systemu AirWatch.

Opcje implementacyjne:

Rozwiązanie firmy AirWatch umożliwia elastyczne zaimplementowanie w środowisku sieciowym w zależności od wymagań użytkownika końcowego:
– implementacja w oparciu o środowisko rozproszone, znajdujące się pod kontrolą firmy Airwatch, tzw. Cloud (chmura),
– dedykowany sprzęt i oprogramowanie (appliance) pozwalający na implementację rozwiązań do 5000 urządzeń mobilnych,
– AirWatch dostarcza również oprogramowanie do klienta końcowego dla środowisk zwirtualizowanych, możliwość implementacji na nieograniczonej ilości urządzeń mobilnych w firmie, zaś minimalna liczba to 25 urządzeń.
– opcja hybrydowa – zintegrowany system zarządzania w chmurze z systemami firmowymi z wykorzystaniem Enterprise Integration Services (EIS) lub w nowej wersji Enterprise Cloud Connector.

Jesteśmy oficjalnym partnerem i dystrybutorem rozwiązań firmy VMware Wokspace One | AirWatch.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy