+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę
zdalna edukacja

Zdalna Edukacja


Dlaczego warto przejść na nauczanie zdalne?

Edukacja na odległość wyraźnie różni się od zwykłej edukacji. Ale co to dokładnie oznacza?

Nauczanie zdalne, w przeważającej części przekłada się na większą swobodę zarówno dla uczących się, jak i edukatorów, ale wymaga także wyższego stopnia dyscypliny i planowania, aby pomyślnie zakończyć program kształcenia.

Zwiększona swoboda uczenia się na odległość jest najmocniej widoczna w tym, że uczniowie i studenci często mogą wybierać kursy, które odpowiadają ich harmonogramom i zasobom. A w przypadku nauki cyfrowej, uczniowie mogą również wybrać miejsce i styl nauczania, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Przewrotną stroną wolności jest jednak dyscyplina, której utrzymanie okazuje się niezbędne do jak najlepszego wykorzystania zajęć. Uczniowie muszą motywować się samemu, aby faktycznie wykonać pracę, szczególnie w systemach, które nie wymagają od nich obecności w określonym czasie lub miejscu. Nauczyciele również muszą być lepiej zorganizowani z ewentualnościami, jeśli ich uczniowie potrzebują dodatkowych wyjaśnień, zwłaszcza jeśli nie uczą na żywo i nie są w stanie pracować samodzielnie.

W niektórych przypadkach jednak uczenie się na odległość jest nie tylko wymagane, ale i najlepszym możliwym rozwiązaniem. Są chwile, kiedy zalety kształcenia na odległość naprawdę mają szansę okazać się w pełnej krasie.

Zalety kształcenia na odległość

Prawdopodobnie wszyscy mieliśmy okazję korzystać z nauczania stacjonarnego, a nauczanie na żywo jest najbardziej powszechną formą uczestniczenia w edukacji. Kontakt twarzą w twarz pozwala nauczycielom i uczniom łączyć się w bardzo autentyczny sposób, co często skutkuje silnym kontaktem i głębokim, wzajemnym zrozumieniem. Mimo tego, jak się okazuje, osiągnięcie podobnej relacji w warunkach online nie jest niemożliwe, a nauczanie zdalne ma wiele korzyści. Oto tylko kilka z nich.

Elastyczność

Największą zaletą edukacji na odległość jest jej elastyczność. Uczniowie mogą wybierać kiedy, gdzie i jak się uczą, wybierając czas, miejsce i środek przekazu dla swojej edukacji. Dla tych, którzy chcą mieć bezpośredni dostęp do nauczycieli na żywo, dostępne są opcje wideokonferencji, np. w programie Zoom Education albo Cisco Webex Meetings. Ale dla studentów, którzy mogą się kształcić w okresach, gdy jednocześnie pracują lub mają inne obowiązki (np. zobowiązania rodzinne), bardziej swobodny plan zajęć może być lepszy. Istnieją opcje, które można dopasować do potrzeb praktycznie każdego. A dzięki mnożącym się możliwościom nauki online, istnieje struktura kursu na praktycznie każdy temat, który dana osoba chciałaby studiować.

Łatwy dostęp

Czy to ze względu na odległe położenie, czy też inne czynniki, niektórzy uczniowie nie mają podstawowego dostępu do placówek edukacyjnych. Programy do nauki zdalnej oferują każdemu uczniowi możliwość nauki i doskonalenia się w środowisku, które uważa za najbardziej efektywne.

Chcesz sprawić, by żywa klasa była bardziej dostępna? Zdalne uczenie się otwiera nowe horyzonty kształcenia w odniesieniu do instytucji międzynarodowych. Duże uniwersytety i szkoły na całym świecie oferują obecnie w Internecie uznane stopnie naukowe, certyfikaty i kwalifikacje zawodowe dla osób w każdym wieku. Dziś ludzie mogą uzyskać więcej podstawowych certyfikatów ukończenia studiów na całym świecie, od Udemy po Google Skillshop.

Znacznie niższe koszty

Zwłaszcza dzięki skalowalnej naturze kształcenia cyfrowego (efekt skali), kształcenie na odległość obniża koszty edukacji. Stopnie naukowe uzyskiwane online stają się niemalże powszechne, a istnieją nawet akredytowane uniwersytety działające tylko w trybie online, które mogą wyeliminować kosztowną infrastrukturę i przejść od razu do nauczania.

A te szkoły, które oferują oba programy, mogą zaoferować ten sam program za drastycznie różne ceny. Na przykład, stanowy student studiów licencjackich na Purdue University (uczelnia numer 57 w Stanach Zjednoczonych) szacuje wydatki na naukę i utrzymanie na 22.782 USD rocznie, zwykle wymagające czterech lat studiów. Studenci międzynarodowi osiągają pułap 45.594 dolarów amerykańskich rocznie. Ten sam stopień online kosztowałby w sumie 50,085 USD.

Łatwość użytkowania

Prostota jest kluczem. Każdy system, który przyjmiesz do nauczania lub uczenia się, powinien być przyjazny dla wszystkich zainteresowanych. Oznacza to przejrzysty interfejs i zestaw pewnych istotnych funkcji, które obejmują funkcje takie jak:

  • Cyfrowa tablica i adnotacje;
  • Tworzenie i udostępnianie mediów;
  • Nagrywanie na ekranie z dźwiękiem;
  • Bezpośrednia komunikacja uczeń-nauczyciel;
  • Kompatybilność wielu urządzeń.

Przykładem takich narzędzi są choćby Zoom Education albo Cisco Webex Meetings.

Wiarygodność

Wiarygodność platformy zdalnego nauczania jest tak naprawdę pochodną estymy instytucji nauczającej i samej platformy do nauki zdalnej. Dla osób uczących się ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, jak dobrze rozpoznawalne są referencje uczelni lub/i szkoły. Czy zapewnia ona rozpoznawalny stopień naukowy? Certyfikat zawodowy? Certyfikat ukończenia? To wszystko są rzeczy, o których należy pamiętać przed zapisaniem się na kurs. Zaś dla edukatorów, którzy chcą przyjąć system zdalnego nauczania, ważne jest, aby wiedzieć, jakie możliwości integracji z zewnętrznym oprogramowaniem ma dana platforma.

Planowanie i harmonogramy

Ponieważ większość systemów nauczania na odległość jest dość elastyczna w tym zakresie, harmonogram kursu ma wiele wspólnego z jego treścią, a nie z systemem. Mimo to, jest to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze kursu. Czy jest to kurs synchroniczny czy asynchroniczny? Czy są terminy, czy nie? Jak długo trzeba ukończyć cały kurs? I czy harmonogram kursu odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Podsumowanie

Kształcenie zdalne nadal ma wiele niewykorzystanego potencjału, aby dotrzeć do uczniów tam, gdzie są i połączyć edukatorów i uczniów lub/i studentów na nowe sposoby. Od zwiększonej elastyczności do nowych stylów uczenia się, wydaje się, że przyszłość nauki będzie tak zróżnicowana w czasie i miejscu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie nauczania lub nauki, zapoznaj się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy