+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Microsoft Intune

Zaufany partner w zarządzaniu mobilnością


Intune jest odpowiedzią firmy Microsoft na rosnące zapotrzebowanie klientów korporacyjnych na bezpieczne i łatwe w użytkowaniu rozwiązanie klasy EMM – enterprise mobility management. Głównym celem powstania tego systemu jest utrzymanie pełnej produktywności pracownika przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony danych firmowych.

Intune umożliwia m. in.:

 • zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu mobilnym
 • kontrolowanie sposobu dostępu do danych firmowych oraz ich udostępniania
 • łatwe zapewnienie zgodności urządzeń z obowiązującymi w firmie politykami bezpieczeństwa
 • zarządzanie urządzeniami przenośnymi
Microsoft Intune to część pakietu Enterprise Mobility + Security (EMS), przez co jest ściśle z nim powiązany. Oznacza to, że w ramach Intune a przy pomocy narzędzi takich jak Azure Active Directory oraz Azure Information Protection możliwe jest udostępnienie pracownikowi autoryzowanego dostępu do oprogramowania usługi Office 365. Daje to pewność bezpieczeństwa na najwyższym poziomie oraz pełną kontrolę nad urządzeniami pracującymi wewnątrz sieci firmowej, ale okresowo wystawionymi także na wpływ środowiska niezabezpieczonego.
Intune dzięki możliwości rejestracji urządzeń daje działowi IT szeroką wiedzę na temat tego jakie urządzenia mają dostęp do zasobów firmowych. Jednocześnie umożliwia to zdalne zastosowanie w tych urządzeniach ustalonych polityk bezpieczeństwa oraz zainstalowanie ustawień i certyfikatów, np. profilów sieci wi-fi, które dadzą użytkownikowi wgląd do danych firmowych. Usługa Intune integruje się z usługą Azure AD, co daje administratorowi niebagatelne możliwości w zakresie kontroli dostępów w różnych scenariuszach zdarzeń. Na przykład blokadą dostępu do zasobów firmowych mogą być objęte aplikacje ze zdefiniowanej przez administratora grupy.
Nie każde rozwiązanie typu MDM daje jednak możliwość pracy na urządzeniach niezarejestrowanych w systemie. Microsoft Intune radzi sobie także w takich sytuacjach. Twórcy zadbali o to, aby zamiast zabraniać używania urządzeń niezarejestrowanych udostępnić odbiorcy końcowemu rozwiązanie, które przewiduje także i taki scenariusz.
Używanie Microsoft Intune w ramach usługi EMS daje szereg korzyści, w tym m. in.:

 • Logowanie jednokrotne
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • Warunkowy dostęp do aplikacji — dostęp jest możliwy, jeśli aplikacja mobilna zawiera dane firmy
 • Izolowanie danych firmowych od danych osobistych w ramach tej samej aplikacji
 • Zasady ochrony aplikacji (numer PIN, szyfrowanie, funkcja „Zapisz jako”, schowek itp.)
 • Czyszczenie danych firmowych z aplikacji mobilnej
 • Obsługę usługi Rights Management
Firma Greeneris posiada już wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań typu MDM czy EMM. Nasze starania były już niejednokrotnie zauważane i nagradzane przez producentów platform platform służącym zarządzaniu i zabezpieczaniu mobilności. Nasz zespół inżynierów nieustannie dba o ciągły rozwój kompetencji w pokrywanych przez siebie obszarach informatyki, dzięki czemu na nasze usługi decydują się coraz większe firmy, instytucje oraz spółki skarbu państwa. Wdrożony przez nas system będzie służyć niezawodnie, sprawnie wykonując swoją pracę nawet w najbardziej skomplikowanych infrastrukturach sieciowych.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy