+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

VMware SD-WAN

+ Menlo Security

Bezpieczny i niezawodny SD-WAN dostarczany w chmurze.

logo menlo security

  Platforma Menlo Security

  SD-WAN

  SASE

Bezpieczna transformacja chmurowa

Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service – SaaS) stają się coraz bardziej wybieranym rozwiązaniem, tradycyjne podejście polegające na przekierowywaniu ruchu po przez wieloprotokołowe przełączanie (Multiprotocol Label Switching – MPLS) do scentralizowanego centrum danych jest nieefektywne i nie spełnia oczekiwań użytkowników. Technologia MPLS i jego architektura jest droga w utrzymaniu, ale także wprowadza niepotrzebną zawiłość oraz negatywnie wpływa na wrażenia użytkownika. Aby wesprzeć transformacje chmurową, jednocześnie zapewniając oczekiwane przez użytkowników doświadczenia, architekci sieci korporacyjnych redefiniują architekturę WAN tak, aby zagwarantować efektywny routing w sieci Internet.

Dostarczana w chmurze technologia VMware SD-WAN firmy VeloCloud upraszcza sterowanie ruchem i zapewnia optymalizację przepustowości dla łącza i bez potrzeby stosowania techniki MPLS. VMware SD-WAN umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji w chmurze dla użytkowników w firmie za pośrednictwem rozproszonej sieci w chmurze, dzięki VMware SD-WAN i VMware SD-WAN Orchestrator wraz z VMware SD-WAN Edges.

Unikalną cechą podejścia VMware SD-WAN jest technologia Dynamic Multipath Optimization (DMPO), która steruje ruchem na podstawie pakietu do optymalnej ścieżki, a także niweluje pogorszenie transmisji. VMware SD-WAN Orchestrator oferuje panel zarządzania, który umożliwia administratorom definiowanie zasad, wdrażanie nowych usług oraz monitorowanie i zarządzanie wszystkimi wdrożonymi zasadami VMware SD-WAN Edge.

Pomimo licznych zalet połączenie wszystkich oddziałów bezpośrednio z Internetem wiąże się to również z istotnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak phishing, kradzież poświadczeń i inne zaawansowane ataki złośliwego oprogramowania internetowego — narażając użytkowników i organizację na niebezpieczeństwo. Jest to szczególnie trudne do zarządzania przy ograniczonych zasobach IT.

Platforma Menlo Security Cloud

Platforma Menlo Security Cloud z procesorem Isolation Core zapewnia możliwości, jakich potrzebują przedsiębiorstwa do bezpiecznej transformacji chmury. Dostarczana z globalnej elastycznej chmury jako usługa, Menlo Secure Web Gateway (SWG) umożliwia użytkownikom bezpieczne łączenie się z Internetem z dowolnego miejsca, w którym firma potrzebuje pracownika. Przedsiębiorstwa mogą mieć pewność, że są chronione przed cyber zagrożeniami internetowymi, egzekwowane są szczegółowe zasady dostępu i bezpieczeństwa, ruch z stron WWW jest kontrolowany, monitorowany i chroniony, zapobiega się wyciekom danych i kradzieży poświadczeń, aplikacje w chmurze są bezpieczne, a zgodność jest zapewniona we wszystkich urządzeniach i lokalizacjach. Menlo SWG robi to z niezrównaną wydajnością i skalą.

Platforma Menlo Security Cloud działa przy założeniu, że cała zawartość internetowa jest ryzykowna i zawiera potencjalnie złośliwą zawartość. Takie podejście eliminuje potrzebę określania zezwolenia lub blokady w oparciu o zgrubną kategoryzację i szczegółową analizę. Zamiast tego skutecznym podejściem jest zastosowanie polityki izolowania lub blokowania. W przypadku dozwolonych treści platforma Menlo Security Cloud skutecznie dostarcza autoryzowane treści do przeglądarki użytkownika końcowego bez wpływu na wrażenia użytkownika lub produktywność oraz bez potrzeby stosowania specjalnego oprogramowania klienckiego lub wtyczek. Przywraca to 100-procentowe zaufanie do stanu bezpieczeństwa dla zespołów ds. bezpieczeństwa, a także bezproblemowe użytkowanie sieci WWW dla użytkowników końcowych.

Platforma Menlo Security

Poznaj kluczowe składniki, dzięki którym platforma Menlo Security jest tak bezpieczna, bezproblemowa i uproszczona.

Menlo Security i VMware SD-WAN

Menlo Security Cloud Platform i VMware SD-WAN razem ułatwiają migrację z architektury typu „hub and spoke” do opartej wyłącznie o Internet, uruchamiając bezpieczne i zoptymalizowane lokalne bramy ruchu wychodzącego do Internetu. Dzięki usłudze VMware SD-WAN dostarczanej w chmurze administratorzy sieci określają, jaki ruch należy kierować do Menlo Security. Zazwyczaj cały ruch internetowy jest przekazywany do Menlo Security, kierując ruch w oddziałach z VMware SD-WAN Edge do Menlo Security Cloud Service za pomocą tuneli IPSec. W razie potrzeby klienci mogą elastycznie sterować ruchem przez bramę VMware SD-WAN Gateway. Menlo Security zabezpiecza cały ruch w chmurze, nie wymagając fizycznych urządzeń zabezpieczających, a VMware SD-WAN zapewnia optymalną ścieżkę i zapewnia jak najmniejsze opóźnienia na łączach. Połączenie rozwiązań Menlo Security i VMware SD-WAN zapewnia wysokowydajne rozwiązanie SD-WAN, które bezpiecznie łączy oddziały z Internetem przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa użytkownika.

Możliwości włączenia usługi jednym kliknięciem zapewniane przez strukturę zasad biznesowych VMware SD-WAN zmniejszają złożoność i dostosowują zasady do potrzeb aplikacji i celów firmy. Polityki ruchu mogą być efektywnie zarządzane, aby łatwo przekierować ruch z wielu oddziałów do platformy Menlo Security Cloud Platform. Menlo Security i VMware SD-WAN razem wzmacniają bezpieczeństwo organizacji, zapewniając jednocześnie wysoce niezawodne środowisko SaaS. 

Velo Cloud, jako część Vmware

VeloCloud, obecnie część VMware, upraszcza tworzenie sieci WAN w oddziałach, automatyzując wdrażanie i poprawiając wydajność prywatnych, szerokopasmowych łączy internetowych i LTE dla dzisiejszych coraz bardziej rozproszonych przedsiębiorstw. VMware SD-WAN firmy VeloCloud obejmuje: wybór publicznej, prywatnej lub hybrydowej sieci w chmurze do połączenia klasy korporacyjnej z chmurą i aplikacjami korporacyjnymi, urządzeń dla przedsiębiorstw w oddziałach i opcjonalne urządzenia do centrów danych, sterowanie i automatyzacje definiowaną programowo oraz dostarczanie usług wirtualnych.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy