+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

VXI (Virtual eXperience Infrastructure)

Nowoczesne styl pracy powoduje dziś, że pracownicy są coraz bardziej mobilni, niezależni, jak również mający swobodny wybór narzędzi, na których chcą pracować a z drugiej strony świadomi kosztów ponoszonych przez organizacją lub samodzielnie. Dlatego też, większość działów IT staje obecnie przed wyzwaniem umożliwiającym poprawę wydajność pracowników na coraz większej liczbie urządzeń przenośnych w miejscu pracy, jednak nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa działania firmy. Wirtualizacja desktopów z angielskiego Virtual Desktop Infrastructure (VDI) jest kluczową technologią, która pomaga w adaptacji nowych urządzeń. Poprzez wirtualizację zasobów, można złagodzić kwestie z kompatybilnością urządzeń i bezpieczeństwa, a jednocześnie tworzyć spójne doświadczenie, które zwiększa produktywność użytkownika.

Wirtualizacja desktopów to technologia, która oddziela fizyczną maszynę (komputer) stający najczęściej na biurku użytkownika od systemu operacyjnego i aplikacji na nim występujących. Umożliwia ona wprowadzenie architektury zcentralizowanej typu klient-serwer. Użytkownikowi na biurku pozostaje jedynie mało skomplikowany, niezawodny, umożliwiająca wyświetlanie obrazu terminal a całość oprogramowania zostaje przeniesiona do Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Z punktu widzenia biznesowego tworzymy jednolite środowisko pracy z ang. Unified Workspace.
Desktop zostaje umieszczony w środowisku zwirtualizowanym w CPD. Dzięki szybkiemu rozwoju serwerów i ich dużej wydajności, można zainstalować na jednym serwerze fizycznym kilkadziesiąt wirtualnych PC-tów. Najlepsi producenci serwerów w branży są w stanie na jednym serwerze zainstalować ponad 150 wirtualnych „komputerów”.

Firma Cisco, rozszerzyła pojęcie VDI wprowadzając i optymalizując całość rozwiązania również pod obsługę aplikacji multimedialnych tj. głosu i wideo, tworząc w pełni zwirtualizowane rozwiązanie dla biznesu. Dzięki temu pojawił się nowy termin rozszerzający VDI – VXI (Virtual eXperience Infrastructure).

Wprowadzenie modelu, w którym wszystkie zasoby PC-towe są zcentralizowane posiada wiele zalet, oto kilka z nich:

 • prostsze, szybsze przygotowanie i wdrażanie nowych stanowisk pracowników (komputerów),
 • niższe koszty wdrażania nowych aplikacji, jak również szybka migracja do nowych systemów operacyjnych np. z Windows XP do Windows 7
 • zwiększone bezpieczeństwo danych firmowych,
 • dłuższy cykl odświeżania infrastruktury stacjonarnego klienta (niezawodne terminale),
 • bezpieczny zdalny dostęp do danych,
 • większa mobilność pracowników,
 • zezwolenie, aby użytkownicy posiadali i użytkowali własne urządzenia,
 • redukcja kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem maszyn użytkowników jak również obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej

Niestety jak każda technologia ma ona kilka kwestii kłopotliwych, nad którymi należy się wcześniej zastanowić, oto kilka z nich:

 • potencjalny spadek wydajności, może jednak zostać zmniejszony poprzez wykorzystanie sprzętowego wsparcia dla wirtualizacji, optymalizacji przepustowość sieci, wykorzystanie efektywnych protokół komunikacyjnych (np. PCoIP, ICA) i dobranie odpowiednie zasobów,
 • potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, jeśli architektura rozwiązania nie jest odpowiednio przygotowana i zarządzana,
 • wyzwania w podłączeniu i utrzymaniu urządzeń peryferyjnych,
 • utrzymanie wysokiej niezawodności sieci, budowanie systemów klastrowych,
 • złożoność wdrażania i zarządzania VDI, może zostać ograniczona poprzez użycie wcześniej sprawdzonych i dobrze opisanych modelów wdrożeniowych i architektonicznych.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy