+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Teramind UAM

Monitorowanie pracowników, optymalizacja wydajności i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych w ramach jednej platformy

 

Teramind UAM: Monitorowanie pracowników, optymalizacja wydajności i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych w ramach jednej platformy

Teramind UAM wykracza poza podstawowe funkcje monitorowania i śledzenia pracowników oraz dodaje inteligentną analizę opartą na zachowaniu, aby zapewnić wgląd w działania i zautomatyzowane odpowiedzi na zagrożenia generowane przez pracowników. Może monitorować pracowników, dostawców zewnętrznych, kontrahentów, użytkowników zdalnych i specjalnych/uprzywilejowanych.
Dzięki regułom i politykom, Teramind UAM wychwytuje incydenty naruszeń jako dowody śledcze i podejmuje działania w celu ostrzegania, zatrzymywania, blokowania i innych.
Teramind UAM może również mierzyć produktywność pracowników, przeprowadzać analizy ryzyka, zapobiegać nieautoryzowanemu wyciekowi danych i śledzić, w jaki sposób pracownicy i dostawcy zewnętrzni uzyskują dostęp do zasobów firmy, gdy są zalogowani w pracy. Wreszcie, w przypadku naruszenia danych lub incydentu bezpieczeństwa, Teramind UAM zapewnia kompleksowe dane dowodowe i nagrania sesji, aby zidentyfikować pracowników i dostawców, którzy spowodowali naruszenie zasad wraz z precyzyjnie wyznaczonym śladem ich aktywności.

Zobacz darmowy webinar:

Jak mierzyć efektywność i aktywność pracowników podczas pracy zdalnej?

Poznaj Teramind User Activity Monitoring oraz Teramind Data Loss Prevention

Zapraszamy na webinar poświęcony rozwiązaniu Teramind. Rozwój firmy oraz wzrost liczby pracowników niesie coraz większe wyzwania w kwestii monitoringu pracowników. Rozwiązanie przynoszą narzędzie firmy Teramind – User Activity Monitoring (UAM) oraz Data Loss Prevention (DLP).

Dlaczego warto wybrać Rozwiązanie Monitoringu Pracowników Teramind?

Zdobył pierwsze miejsce wśród użytkowników i recenzentów na PC Mag, TechRadar, Capterra i innych

Intuicyjna, łatwy w użyciu dashboard nie wymaga dodatkowych zasobów do korzystania z Teramind

Najbogatsze w funkcje rozwiązanie oferujące monitoring aktywności, zapobieganie zagrożeniom, śledzenie czasu pracy i korzyści w zakresie produktywności
Rozszerzona funkcjonalność poprzez integrację z systemami SIEM, PM i Zarządzania Kapitałem Ludzkim (HCM)

Wbudowana kontrola dostępu i ustawienia prywatności w celu zapewnienia zgodności z GDPR, HIPAA i innymi przepisami

Wdrożenie w ciągu kilku minut w chmurze, chmurze prywatnej i siedzibie firmy. Odpowiednie dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw

Teramind UAM: Funkcje w skrócie

Monitorowanie aktywności pracowników w czasie rzeczywistym

Teramind monitoruje w czasie rzeczywistym całą aktywność pracowników, obejmującą ponad 12 obiektów systemowych takich jak: strony internetowe, aplikacje, poczta elektroniczna, polecenia konsoli, transfery plików, komunikatory internetowe, media społecznościowe, naciśnięcia klawiszy, schowek, wyszukiwania, drukowanie, a nawet zawartość ekranową (OCR).

Analityka zachowań użytkowników

Inteligentna analiza zachowań użytkowników pozwala wykryć złośliwe działania i anomalie, które wskazują na odchylenia od normalnych zachowań. Dynamiczna ocena ryzyka i skanowanie podatności identyfikuje działania osób nieupoważnionych, zanim staną się one prawdziwym zagrożeniem.

Silnik zasad i reguł

Rozpocznij pracę od razu dzięki setkom gotowych szablonów reguł, listom klasyfikacji aktywności i kategorii danych. Twórz własne zasady i reguły za pomocą intuicyjnego, wizualnego edytora reguł. Używaj języka naturalnego, wyrażeń regularnych i warunków, aby łatwo zdefiniować swoje wymagania.

Wbudowana optymalizacja produktywności

Zdefiniuj, które aplikacje i strony internetowe uważasz za produktywne i uzyskaj szczegółowe raporty na temat ich wykorzystania przez pracowników. Zidentyfikuj słabe lub dobre wyniki dzięki analizie czasu aktywnego i bezczynności. Dostosuj przepływ organizacji pracy poprzez śledzenie harmonogramów, projektów i stopnia zaangażowania pracowników w celu ogólnego zwiększenia produktywności.

Audyt i analiza śledcza

Nagrywanie wideo wszystkich działań pracowników, nagrywanie audio, nagrywanie sesji, niezmienne logi, alerty i opcjonalne wyszukiwanie OCR to tylko kilka przykładów potężnych możliwości audytu i analizy śledczej Teramind. Zlokalizuj i zatrzymaj źródło wewnętrznego zagrożenia z precyzyjną dokładnością.

Zarządzanie dostawcami zewnętrznymi

Funkcje monitorowania Teramind obejmują dostawców zewnętrznych i użytkowników zdalnych, którzy mają dostęp do krytycznych systemów. Pozwala to na kontrolę zarządzania dostawcami i SLA stron trzecich oraz zmniejsza szanse na cyber zagrożenia.

Monitorowanie przedsiębiorstw

Teramind ułatwia monitorowanie aplikacji korporacyjnych, np. SAP, Salesforce, itp. w celu wykrycia szkodliwej aktywności bez konieczności skomplikowanej integracji. Jednak w razie potrzeby zdarzenia i logi sesji mogą być wysyłane do systemów SIEM, analizatora zagrożeń i systemów PM w celu dalszej analizy.

Zarządzanie zgodnością

Teramind UAM może być używany do tworzenia reguł opartych na aktywności i harmonogramie, by wspierać kilka znanych wymagań zgodności, takich jak: wdrażanie ścieżek audytu (GDPR), ograniczanie nieautoryzowanego logowania (ISO 27001), zapobieganie nieszyfrowanym transferom plików (PCI DSS), itp.

Teramind UAM zapewnia natychmiastowe korzyści biznesowe

Zapewnienie widoczności I kontroli całej organizacji

Teramind wizualnie rejestruje każde działanie, które pracownik wykonuje dla ponad 12 obiektów, w tym ekran: aplikacje, strony internetowe, pliki, e-maile, itp. Każdy obiekt może być skonfigurowany z uwzględnieniem tego, co ma być monitorowane i mierzone oraz kto ma dostęp do monitorowanych zapisów. Możesz kontrolować, którzy pracownicy lub dostawcy zewnętrzni mają być monitorowani, jak wiele chcesz monitorować, kiedy i jak długo. Umożliwia to zarówno natychmiastowy wgląd administracyjny, jak i respektowanie wymogów prywatności pracowników.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i podatności na zagrożenia

Najpierw określ, jakie zachowania są obarczone wysokim ryzykiem, np. kopiowanie plików na dyski zewnętrzne, korzystanie z pamięci masowej w chmurze w celu udostępniania plików firmowych, otwieranie plików z nieznanych źródeł itp. Zastosuj zaawansowane reguły oparte na zachowaniach, aby automatycznie wykrywać naruszone przez pracowników reguł. Natychmiastowe powiadamianie o szkodliwej aktywności pracowników, blokowanie dostępu do systemu lub zdalne przejmowanie kontroli nad ich komputerami przed podjęciem jakichkolwiek złośliwych lub nielegalnych działań.

Chroń swoje wrażliwe dane i zasoby

Jeśli potrzebujesz dedykowanego rozwiązania do zapobiegania utracie danych, zapoznaj się z Teramind DLP. Jednakże, Teramind UAM posiada również kilka przydatnych funkcji ochrony danych. Na przykład, można wykorzystać reguły oparte na aktywności i harmonogramie, aby zapobiec używaniu dysków zewnętrznych, wykryć nietypowe lub nieautoryzowane logowanie do sieci lub transfery plików. Można też napisać reguły, które reagują na dowolne obserwowalne działania pracowników, np. blokowanie wysyłania wiadomości e-mail poza domenę firmy, otrzymywanie natychmiastowego powiadomienia o wydrukowaniu poufnego dokumentu itp. Wszystkie te funkcje mogą pomóc zminimalizować eksfiltrację informacji i wycieki danych przez nieuczciwych lub nieświadomych pracowników.

Zwiększ produktywność i wydajność pracowników

Wykorzystaj narzędzia zwiększające produktywność pracowników do śledzenia czasu aktywnego i nieaktywnego, późnych zmian, długich przerw itp. Opracuj zasady etykiety, aby ograniczyć nieproduktywne zachowania. Na przykład, ustaw limit czasowy na korzystanie z mediów społecznościowych lub ogranicz dostęp do stron hazardowych.
Wykorzystanie inteligentnych reguł opartych na treści do automatycznego identyfikowania wskazówek świadczących o niezadowoleniu klienta (gniewne uczucia w wiadomościach e-mail, brak odpowiedzi na zapytanie klienta na czacie komunikatora itp.) i wdrożenie procesów w celu zapewnienia lepszej obsługi.

Monitorowanie uprzywilejowanych pracowników i dostawców zewnętrznych

Teramind pozwala organizacjom powstrzymać potencjalne próby zmowy pracownik-pracownik lub pracownik-trzecia strona. Można tworzyć profile dla pracowników zdalnych, uprzywilejowanych, czy też zewnętrznych dostawców, a następnie definiować, do jakich informacji i zasobów systemowych każdy profil może uzyskać dostęp. Dalsze reguły mogą być tworzone na podstawie polityk zachowania, tak aby dostęp do wrażliwych informacji był rozdzielony zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizacji lub zasady ograniczonego dostępu. Reguły mogą być również tworzone w celu powiadamiania władz o wszelkich podejrzanych działaniach uprzywilejowanych pracowników i dostawców zewnętrznych, takich jak niezaplanowane i/lub nieautoryzowane zmiany w konfiguracji systemu, tworzenie kont typu backdoor itp.

Zmniejsz ryzyko organizacyjne i zabezpiecz się się dzięki dowodom

Podejmij działania przeciwko nieuczciwemu pracownikowi w oparciu o solidne dowody. W Teramind, możesz przeglądać szczegółowe raporty dla wszystkich pracowników, w tym wszelkie incydenty bezpieczeństwa i podjęte kroki. Natychmiastowe zrzuty, nagrania sesji i funkcje odtwarzania historii mogą być używane do przeglądania pulpitu pracownika w celach audytu i zbierania dowodów. Nagrania wideo i audio można wyeksportować i udostępnić organom ścigania.

Informacje o Teramind

Od 2014 r. ponad 10 000 organizacji zaufało firmie Teramind w zakresie analizy i optymalizacji produktywności siły roboczej oraz optymalizacji procesów biznesowych, a także zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi poprzez behawioralne dane użytkowników. Wykorzystując analitykę behawioralną, nasza wielokrotnie nagradzana platforma pomogła przedsiębiorstwom z branży finansowej, detalicznej, produkcyjnej, energetycznej, technologicznej, opieki zdrowotnej i rządowej usprawnić procesy pracownicze i zabezpieczyć wrażliwe dane przed zagrożeniami.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy