+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

SolarWinds Access Rights Manager

 

Zarządzaj i kontroluj prawa dostępu w całej infrastrukturze IT

Co to jest SolarWinds Access Rights Manager?

SolarWinds Access Rights Manager (ARM) został zaprojektowany, aby pomóc administratorom IT i bezpieczeństwa w szybkim i łatwym nadawaniu, odbieraniu, zarządzaniu i audytowaniu praw dostępu użytkowników do systemów, danych i plików, co pomaga chronić organizację przed potencjalnym ryzykiem utraty danych i naruszeń. Dzięki analizie autoryzacji i uprawnień dostępu użytkownika, dostajemy wizualizację, która pokazuje kto miał dostęp do czego, i kiedy z niego skorzystał. Kilka kliknięć pozwala nam wygenerować raporty dopasowane do demonstracji zgodności z potrzebnymi wymogami regulacyjnymi. Nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom za pomocą szablonów ról, pomaga zapewnić zgodność delegowania uprawnień dostępu, zgodnie z politykami bezpieczeństwa.

SolarWinds Logo

Najważniejsze cechy

  • Rozpoznanie i podjęcie działań w przypadku dostępu o wysokim stopniu ryzyka
  • Minimalizacja wpływu zagrożeń wewnętrznych
  • Zwiększenie zgodności z przepisami poprzez wykrywanie zmian
  • Szybka identyfikacja osób mających dostęp do poszczególnych zasobów
  • Szybkie i dokładne przydzielanie kont
  • Delegowanie zarządzania prawami dostępu

Funkcje SolarWinds Access Rights Manager

Active Directory

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez monitorowanie, analizowanie i audytowanie Active Directory i Group Policy, aby sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone, przez kogo i kiedy.

Udostępnianie plików

Monitoruj i audytuj swoje serwery plików, aby zapobiec wyciekom danych i nieautoryzowanym zmianom wrażliwych plików i danych, poprzez wizualizację uprawnień na serwerach plików.

Exchange

Uprość monitorowanie i audyt programu Exchange, aby pomóc w zapobieganiu naruszeniom danych. Śledź zmiany w skrzynkach pocztowych, folderach skrzynek pocztowych, kalendarzach i folderach publicznych. Pomóż poprawić zgodność z przepisami i wykryć nieautoryzowane zmiany w programie Exchange.

SharePoint

Wyświetl uprawnienia SharePoint w strukturze drzewa i szybko zobacz, kto jest upoważniony do dostępu do danego zasobu SharePoint. Używając raportu porównania skanów, możesz dowiedzieć się, kto dokonał zmian w uprawnieniach i jakie to były zmiany.

Analiza uprawnień użytkowników

Pomaga chronić przed wewnętrznymi naruszeniami bezpieczeństwa dzięki analizie dostępu użytkowników do usług i serwerów plików, z widocznością członkostwa w grupach z Active Directory i serwerów plików.

Generowanie dopasowanych raportów

Tworzy i generuje raporty dla zarządu i audytorów, które pomogą wykazać zgodność z przepisami, pokazując prawa dostępu użytkowników za pomocą kilku kliknięć. Rejestruje działania w Active Directory i na serwerach plików według użytkowników.

Przydzielanie użytkowników i zarządzanie nimi w Active Directory

Konfiguracja i zarządzanie nowymi kontami użytkowników może potrwać kilka sekund przy pomocy wykorzystania standardowych szablonów ról, zapewniających dostęp do folderów plików i systemu Exchange.

Zarządzanie właścicielami danych w celu delegowania praw dostępu

Zdefiniuj kategorie danych dla całej organizacji, przyporządkuj im odpowiednich właścicieli funkcjonalnych i deleguj część zarządzania uprawnieniami do właścicieli danych.

Samoobsługowy portal uprawnień

Przekaż prawa dostępu do danych bezpośrednio w ręce właścicieli danych, zamiast do administratorów, za pomocą samoobsługowego portalu uprawnień.

Zarządzanie prawami dostępu nie musi być trudne
do audytowania i raportowania.

Czy mam wgląd w prawa dostępu wszystkich osób?

Wymagania zgodności napędzane przez GDPR, PCI, HIPAA i inne mandaty wymagają szczegółowego monitorowania dostępu użytkowników, szczególnie dla użytkowników, którzy mają dostęp do krytycznych i wrażliwych danych. SolarWinds® Access Rights Manager (ARM) jest zaprojektowany do dostarczania dostosowanych raportów Active Directory (AD) i Azure AD – pokazujących, kto ma dostęp do czego i kiedy uzyskał dostęp do tych danych.

Jak przyznać dostęp szybciej i dokładniej?

ARM został stworzony z myślą o standaryzacji danych uwierzytelniających użytkowników za pomocą szablonów specyficznych dla danej roli, co umożliwia zespołom IT tworzenie bezpiecznych kont na skalę. Dodatkowo, nasz samoobsługowy portal uprawnień przekazuje zarządzanie prawami dostępu użytkowników właścicielom danych dla większej wygody. Dzięki SolarWinds ARM, pomożesz zmniejszyć obciążenie IT, jak również przyspieszysz zgodność z przepisami.

Jak poprawić zgodność z przepisami poprzez wykrywanie zmian?

Obowiązki zgodności, takie jak GDPR, PCI DSS i HIPAA, wszystkie wymagają szczegółowego monitorowania i audytu autoryzacji użytkowników, uwierzytelniania, a także zarządzania uprawnieniami i raportowania Active Directory. SolarWinds Access Rights Manager jest zbudowany do monitorowania podejrzanej aktywności kont i dostarczania spersonalizowanych raportów Active Directory.

Jak łatwiej wyświetlać raporty zgodności?

Działania związane z audytem są podstawą większości projektów zarządzania dostępem, a raporty zgodności są kluczowe dla tych wysiłków. Dzięki Access Rights Manager możesz generować dostosowane raporty demonstrujące Twoje wysiłki w zakresie zarządzania prawami dostępu. Zaplanuj szczegółowe raporty dotyczące aktywności użytkowników i wyślij je bezpośrednio do audytora, aby spełnić wymagania GDPR, PCI, HIPAA i innych regulacji prawnych.

Jak zautomatyzować dostarczanie i usuwanie kont użytkowników?

Automatyzacja zwiększa wydajność, uwalniając personel IT do koncentracji na projektach o większej ważności. SolarWinds Access Rights Manager, jako lekkie narzędzie do tworzenia kont użytkowników w AD i Azure AD, usprawnia proces tworzenia użytkowników i umożliwia szybką reakcję na prośby o usunięcie konta. ARM jest zbudowany w celu standaryzacji poświadczeń użytkowników z szablonami dostosowanymi do poszczególnych ról, umożliwiając zespołom IT tworzenie chronionych kont w całej skali.

Jak analizować uprawnienia użytkowników i dostęp do zasobów przedsiębiorstwa?

Właściwe zarządzanie dostępem w przedsiębiorstwie pozwala chronić najcenniejsze zasoby: dane uwierzytelniające użytkowników i dane wrażliwe. Jednak często nie jest to proste, aby wdrożyć te rozwiązania, które mogą być nadmiernie złożone i uciążliwe. SolarWinds Access Rights Manager został zaprojektowany, aby uprościć zarządzanie dostępem w przedsiębiorstwie poprzez wyróżnienie najbardziej krytycznych aspektów dostępu użytkowników i dostarczenie szczegółowych raportów na temat tego dostępu.

Jak mogę zautomatyzować raportowanie audytów Exchange?

Audyt Exchange może być krytyczną częścią programu bezpieczeństwa i zgodności prawnej organizacji. Niestety, sprawdzenie czy uprawnienia skrzynek są odpowiednie może być problemem wewnątrz serwera Exchange. SolarWinds ARM jest stworzony do uproszczenia audytu serwera Exchange poprzez dostarczenie zautomatyzowanego raportowania.

SolarWinds

SolarWinds jest wiodącym dostawcą wydajnego i przystępnego cenowo oprogramowania do zarządzania IT. Produkty SolarWinds dają organizacjom na całym świecie – niezależnie od typu, wielkości i złożoności – możliwość monitorowania i zarządzania usługami IT, infrastrukturą i aplikacjami, zarówno w siedzibie firmy, w chmurze, jak i w modelach hybrydowych.

SolarWinds Logo