+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Seclore Information Rights Management

Jesteśmy oficjalnym autoryzowanym przedstawicielem i dostawcą rozwiązań firmy Seclore


Seclore Information Rights Management pomaga ochronić poufne dane niezależnie od urządzenia i lokalizacji, gdzie się one znajdują. Nieautoryzowani użytkownicy nie będą zdolni dotrzeć do treści chronionych plików znajdujących się na serwerze, na pamięci USB pozostawionej przypadkiem w miejscu, gdzie wcześniej przebywaliśmy czy też na skrzynce mailowej lub urządzeniu przenośnym. Polityka użytkowania pozostaje cały czas w pliku, co umożliwia organizacjom bezpieczne korzystanie z rozwiązań chmurowych, tworząc polityki BYOD, oraz współpracy z zewnętrznymi podmiotami.
Seclore ułatwia centralne zdefiniowanie, łączenie oraz wymuszanie i modyfikowanie polityki przyznawania użytkownikom dostępu do treści plików, włączając w to:
  • pojedynczych użytkowników oraz grupy wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji
  • zakres czynności możliwych do zrealizowania określany dla każdego z użytkowników – podgląd, edycja, druk, robienie zrzutów ekranu
  • określenie ram czasowych dla ważności plików będących w posiadaniu użytkowników, zarówno w formie daty jak i dni od pierwszego otwarcia
  • zawężenie geograficznego obszaru możliwej pracy na plikach oraz urządzeń, w tym posługując się również numerami IP
Seclore umożliwia zastosowanie polityki dostępu do pliku poprzez dziedziczenie ustawień poprzez Policy Federation. Daje to także łatwość w dystrybucji uprawnień do podglądu i edycji plików wewnątrz systemów korporacyjnych klasy CRM, EDM, systemów dystrybucji i udostępniania danych czy Seclore Rights Management. Rotacje personalne, czy to w ramach nowych rekrutacji, czy zmian między zespołami to rzecz całkowicie naturalna dla każdego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym należy do takiego stanu rzeczy odpowiednio przygotować procedury zarządzające dostępem do danych. Seclore eliminuje uciążliwe zajęcie edycji uprawnień każdego z poszczególnych użytkowników dodając możliwość grupowej zmiany ustawień dostępowych. Hurtowa obsługa dostępów, czy też przenoszenie ich pomiędzy użytkownikami ułatwia pracę działu IT redukując te zadania do konieczności przejścia jedynie jednego etapu działań. Seclore jest również narzędziem multiplatformowym. Oznacza to, że niezależnie od systemu operacyjnego, na jakim aktualnie pracujemy oraz formatu pliku, jeżeli posiadamy przyznano nam dostęp do przeglądania lub edycji plików, to będzie to możliwe na każdego rodzaju urządzeniu w ramach posiadanych uprawnień.
Ze strony użytkownika oprogramowania Seclore zasada jego działania jest bardzo prosta. Obsługa tej platformy polega na skonfigurowaniu odpowiednich ustawień bezpieczeństwa pliku z uwzględnieniem konkretnych odbiorców danego pliku. Osoba, która otrzyma zabezpieczony przez nas plik będzie mogła wykonać tylko z góry założony zestaw operacji. Może to być jedynie podgląd treści pliku, możliwość wydruku czy też niepełne możliwości edycyjne. Seclore został zbudowany tak, aby implementacja tego rozwiązania do typowego work flow mogła nastąpić bez skomplikowanych problemów natury informatycznej. Aplikacja klienta platformy zarządzania Seclore Rights Management została także udostępniona w formie małej aplikacji, która może być instalowana przez pracowników, bez konieczności posiadania praw administratora. Zarządzanie politykami przypisanymi plikom oraz tracking aktywności z nimi związanych jest możliwy także przy pomocy wersji przeglądarkowej systemu, co stanowi prawdopodobnie najbardziej bezproblemowe rozwiązanie, szczególnie dla klientów korporacyjnych.
Zintegrowane i zautomatyzowane podejście do bezpieczeństwa danych oferowane przez Seclore jest doskonałym punktem wyjścia do zorganizowania w pełni bezpiecznego elektronicznie środowiska pracy. Seclore Rights Management wraz z Seclore Data Classification tworzą zestaw pozwalający na integrację z istniejącym systemem bezpieczeństwa typu DLP, CASB czy eDiscovery, dla zapewnienia wyższego poziomu zautomatyzowanej kontroli nad klasyfikacją, ochroną i kontrolą udostępniania treści. Integracja polityk bezpieczeństwa i szeroka biblioteka dostępnych możliwości połączeń z innymi systemami zapewnia łatwą implementację rozwiązania Seclore do istniejących w przedsiębiorstwie platform EFSS, ERP, ECM jak równie do serwera email.

Skontaktuj się z nami: biuro@greeneris.com | tel. +48 22 439 03 20
lub napisz poprzez formularz kontaktowy