+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com
Zaznacz stronę

Kluczem do sukcesu Greeneris i satysfakcji naszych klientów jest nasz zespół.

Nasz zespół

Jedni z najlepszych w swoich branżach, osoby specjalizujące się w rozwiązaniach zaawansowanych technologii ICT, dostarczają rozwiązań łączących w sobie wiele elementów z różnych dziedzin technicznych i biznesowych. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom rozwiązania macierzowe z zakresu projektowania i wdrażania zaawansowanych rozwiązań IT, w szczególności związanych z mobilnością i rozwiązań chmurowych “cloud”.

Dostarczamy rozwiązania bazując na najlepszych praktykach i standardach dostępnych na rynku. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby proponowane rozwiązania były efektywne kosztowo, minimalizowały negatywny wpływ na środowisko naturalne i dostarczały jak najwięcej wartości klientowi końcowemu.

Nasze certyfikaty

VMware Certified Advanced Professional – Desktop and Mobility Design

Certyfikacja VCAP-DTM Design potwierdza, że certyfikowana osoba jest zdolna do projektowania i integrowania dużych środowisk Vmware Horizon 7. Ten uznawany w branży certyfikat umacnia pozycję na rynku wśród innych specjalistów i dowodzi o głębokim zrozumieniu zasad i metodologii projektowania środowisk dla desktop-ów i mobilności.

VMware Certified Master Specialist – Digital Workspace

Architekt, który posiada certyfikat VMware Certified Master Specialist – Digital Worksace, wie, jak planować, projektować, obsługiwać i rozwiązywać problemy w złożonych środowiskach Workspace ONE. Certyfikacja ta potwierdza dogłębną znajomość zarządzania urządzeniami, aplikacji wirtualnych, dystrybucji aplikacji, zewnętrznych dostawców tożsamości i wieloczynnikowych rozwiązań uwierzytelniania. Certyfikowany specjalista może planować i integrować Workspace ONE ze środowiskiem klienta zarówno w lokalnym Data Center jak i chmurze.

Aby uzyskać ten certyfikat oprócz zdania egzaminu VCP-DW trzeba uzyskać certyfikację VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management Specialist, oraz VMware Workspace ONE Advanced Integration and Design Specialist.

VMware Certified Professional – Digital Workspace

Certyfikacja VCP-DW potwierdza zdolność konfiguracji, wdrażania, zarządzania, utrzymywania, optymalizowania i wykonywania podstawowych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących Workspace ONE i powiązanych z nim rozwiązań, a także prawidłowego identyfikowania i rozróżniania wszelkich produktów i komponentów wymagających wsparcia.

VMware Certified Professional – Network Virtualization

Certyfikacja potwierdza umiejętność instalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów oraz zarządzania środowiskiem VMware NSX. Posiadacze tego certyfikatu w stopniu zaawansowanym znają powiązania pomiędzy infrastrukturą fizyczną sieci IP, a zwirtualizowaną.

VMware Certified Professional – Desktop and Mobility

Potwierdza umiejętności w zakresie dogłębnej konfiguracji i zarządzania środowiskami Vmware Horizon 7. Ten wiodący w branży certyfikat poświadcza zdolność bezpiecznego dostarczania spersonalizowanych wirtualnych maszyn, aplikacji i usług online dla użytkowników końcowych.

VMware SD-WAN Design and Deploy

Certyfikat VMware SD-WAN: Design and Deploy weryfikuje zrozumienie, kompetencje i umiejętności w zakresie wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów związanych z produktami SD-WAN firmy VMware.

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Uzyskanie certyfikatu Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert weryfikuje umiejętności I wiedzę w zakresie oceny, planowania, migracji, wdrażania i zarządzania usługami Microsoft 365. Kandydaci posiadają odpowiednie umiejętności do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem środowiskiem Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, w tym jego tożsamością, bezpieczeństwem, zgodnością z przepisami i wsparciem.

Aby uzyskać ten certyfikat oprócz zdania egzaminów MS-100 i MS-101, należy zdobyć jeden z certyfikatów administracyjnych Microsoft na poziome „Associate”.

Microsoft Certified Trainer 2023-2024

Oprogramowanie i technologie Microsoftu są technicznie złożone, dlatego specjaliści mogą potrzebować szkoleń prowadzonych przez kompetentnych instruktorów w zakresie ich użytkowania. Aby umożliwić ogólny dostęp do takich szkoleń, Microsoft stworzył Program Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT), który przyznaje członkostwo profesjonalnym trenerom i konsultantom ds. nauki, którzy wykazują i utrzymują techniczną i metodyczną biegłość w obszarze technologii Microsoft.

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Uzyskanie certyfikatu Microsoft 365 Modern Desktop Administrator Associate potwierdza umiejętności i wiedzę kandydata, umożliwiające wdrażanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, zarządzanie i monitorowanie urządzeń i aplikacji klienckich w środowisku przedsiębiorstwa. Osoby te zdolne są do zarządzania tożsamością, zasadami dostępu, aktualizacjami oraz aplikacjami. Zdobyta w tym obszarze wiedza pozwala zaprojektować i wdrożyć strategię dotyczącą urządzeń, która spełnia wymogi nowoczesnej organizacji. W celu uzyskania tego certyfikatu konieczne jest zdanie następujących egzaminów: MD-100: Windows 10 oraz MD-101: Managing Modern Desktops.

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Uzyskanie certyfikatu Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate potwierdza umiejętności i wiedzę w zakresie aktywnego zabezpieczania środowisk Microsoft 365 korporacyjnych i hybrydowych, wdrażania i zarządzania rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, reagowania na zagrożenia oraz zarządzania danymi.

Microsoft: Security Operations Analyst Associate

Certyfikat Associate Security Operations Analyst potwierdza umiejętności i wiedzę niezbędną do ograniczania ryzyka organizacyjnego poprzez szybką eliminację aktywnych ataków na środowisko, udzielanie porad dotyczących poprawy praktyk ochrony przed zagrożeniami oraz zgłaszanie naruszeń polityk organizacyjnych odpowiednim interesariuszom. Potwierdza także umiejętności prowadzenia dochodzeń, reakcji, poszukiwania zagrożeń, korzystając z narzędzi takich jak Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft 365 Defender oraz zabezpieczenia dostarczane przez strony trzecie.

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Certyfikat Associate Azure Security Engineer potwierdza umiejętności i wiedzę potrzebną do wdrażania kontroli zabezpieczeń i ochrony przed zagrożeniami, zarządzania tożsamością i dostępem oraz zabezpieczania danych, aplikacji i sieci w środowiskach chmurowych i hybrydowych, jako część kompleksowej infrastruktury.

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Certyfikat Azure Data Scientist Associate potwierdza umiejętności i wiedzę potrzebną do stosowania technik uczenia maszynowego platformy Azure do szkolenia, oceniania i wdrażania modeli rozwiązujących problemy biznesowe.

Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

Certyfikat Associate Administrator ds. Tożsamości i Dostępu potwierdza umiejętności i wiedzę potrzebną do projektowania, wdrażania i zarządzania systemami zarządzania tożsamością i dostępem organizacji przy użyciu usługi Azure AD. Umiejętności objęte tym certyfikatem umożliwiają zapewnienie płynnego doświadczenia i możliwości zarządzania samoobsługową dla wszystkich użytkowników. Osoby posiadające ten certyfikat są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów, monitorowanie i raportowanie środowiska tożsamości i dostępu.

Microsoft: MCSA: Windows Server 2016 – Certified 2019

Certyfikat MCSA Windows Server 2016 potwierdza posiadanie umiejętności koniecznych do obniżania kosztów informatycznych oraz generowania większych korzyści dla przedsiębiorstwa. Są kwalifikowane do pracy na stanowiskach takich jak administrator sieci lub systemów komputerowych, a także specjalista ds. sieci komputerowych.

CrowdStrike Certified Falcon Administrator (CCFA)

Certyfikat ocenia wiedzę, umiejętności i zdolności administratora w kontekście zarządzania platformą CrowdStrike Falcon®. Certyfikacja przygotowuje do wdrażania i zarządzania agentami, konfigurowania polityk bezpieczeństwa, konfigurowania czarnych list, konfigurowania wykluczeń oraz prowadzenia raportów administracyjnych.

CrowdStrike Certified Falcon Hunter (CCFH)

Certyfikat ocenia wiedzę, umiejętności i zdolności analityka do przeprowadzania głębokiej analizy zdarzeń związanych z potencjalnymi jak i pewnymi zagrożeniami. Certyfikacja przygotowuje do tworzenia zapytań związanych z wyszukiwaniem dowolnych zdarzeń, dochodzeń w sprawie zagrożeń wewnętrznych i proaktywnych dochodzeń (polowanie na zagrożenia).

CrowdStrike Certified Falcon Responder (CCFR)

Certyfikat ocenia wiedzę, umiejętności i zdolności analityka SOC do reagowania na wykrycie w konsoli CrowdStrike Falcon®. Certyfikacja przygotowuje do przeprowadzania wstępnej analizy zagrożenia, zarządzania filtrami, grupowania zadań, wykonywania podstawowych zadań dochodzeniowych i proaktywnego polowania.

SentinelOne Certified

Uzyskanie certyfikatu SentinelOne Certified potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu administrowania platformą SentinelOne oraz identyfikowania zagrożeń i reagowania na nie. Zdobyta w tym obszarze wiedza pozwala zaprojektować odpowiednią strategię wdrożenia, nowoczesnej platformy SentinelOne, w organizacji.

Zscaler Certified

Uzyskanie certyfikacji Zscaler Internet Access i Private Access potwierdza umiejętności z zakresu zarządzania i wdrażania platform ZIA oraz ZPA zgodnie z najlepszymi praktykami.

Dzięki zdobyciu certyfikacji partnerzy Zscaler-a posiadają odpowiednią wiedzę, umożliwiającą projektowanie i wdrażanie rozwiązań składających się na Zscaler Cloud Security.

SolarWinds Certified Professional Access Rights Manager

Certyfikat SCP ARM potwierdza umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania dostępem do zasobów IT w organizacji. Certyfikat ten poświadcza, że certyfikowana osoba potrafi wdrożyć, obsługiwać oraz utrzymywać rozwiązanie Access Rights Manager. Dodatkowo jest w stanie m.in. analizować i monitorować uprawnienia,wykrywać i usuwać nieautoryzowane lub niepotrzebne uprawnienia,tworzyć i egzekwować polityki bezpieczeństwa dostępu zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami regulacyjnymi,generować i udostępniać raporty i audyty dotyczące aktywności i stanu uprawnień dostępu.

Cisco Certified Internetwork Expert Enterprise Infrastructure (CCIE Routing & Switching)

Poświadcza ekspercki poziom wiedzy na temat zrozumienia działania, projektowania, wdrażania, administrowania sieciami IP (zarówno IPv4 oraz IPv6) oraz optymalizacji obecnie działających w przedsiębiorstwach klasy Enterprise. Wymaga zdania egzaminów: pisemnego ENCOR 350-401 oraz praktycznego CCIE Enterprise Infrastructure.

Cisco Certified Network Professional Collaboration

Kwalifikacje w zakresie projektowania, wdrażania, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów związanych z rozwiązaniami Cisco Unified Communications, wliczając w to sieci Voice, terminale oraz aplikacje.

Cisco Certified Network Professional Security

Oznacza posiadanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci IP, doboru, implementacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów w zakresie firewall’i, koncentratorów VPN, systemów Intrusion Prevention System (IPS).

Cisco Certified Specialist- Enterprise Core

Znajomość wdrażania kluczowych w sieciach IP technik i protokołów routingu oraz switching’u, architektury podwójnego stosu IPv4 oraz IPv6, mechanizmów wirtualizacji sieci, zapewnienia bezpieczeństwa oraz automatyzacji. Wymaga zdania egzaminu Cisco 350-401 ENCOR.

Cisco Certified Network Associate

Certyfikat potwierdza rozumienie działania sieci IP, mechanizmów switching, routingu w sieciach IPv4 oraz IPv6, podstawowych technik stosowanych w sieciach rozległych WAN, elementarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz zarządzania sieciami komputerowymi. Wymaga zdania egzaminu Cisco 200-301.